Morganovy zákony dědičnosti

Morganovy zákony dědičnosti má na svědomí americký genetik Thomas Morgan, který se při svých pokusech s octomilkami (Drosophila melanogaster) pokoušel vyvrátit teorii o umístění genů na chromozómech. Namísto toho ji potvrdil. Jsou tři:

První Morganův zákon

  • Geny jsou lineárně uspořádány na chromozómech.

Druhý Morganův zákon

  • Geny jednoho chromozómu tvoří vazebnou skupinu. Počet vazebných skupin organismu je shodný s počtem párů homologních chromozómů, které má.

Třetí Morganův zákon

  • Mezi geny homologického páru chromozómu může prostřednictvím crossing-overu probíhat genová výměna. Frekvence crossing-overu je přímo úměrná vzdálenosti genů.

Související článkyEditovat