Mléčná jeskyně

Mléčná jeskyně, též Jeskyně Mléka Panny Marie (anglicky: Milk Grotto, Margharet Sitti Miriam, Grotto of the Lady Mary) je název pro jeskyni nacházející se nedaleko od centra Betléma, na ulici Mléčné jeskyně. V této jeskyni se údajně ukryla svatá rodina na útěku před vražděním neviňátek. Podle legendy tam Panně Marii ukáplo mateřské mléko a zbarvilo skálu doběla - odtud název Mléčná jeskyně.

Mléčná jeskyně
Vchod do Mléčné jeskyně
Vchod do Mléčné jeskyně
Údaje o jeskyni
Stát PalestinaPalestina Palestina
Místo Betlém
Zeměpisné souřadnice
Mléčná jeskyně
Mléčná jeskyně
Webové stránky
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Grotta s obrazem

Legenda o vzniku názvuEditovat

Po Ježíšově narození v jednom betlémském chlévě (Lk 2,7) zdržovali se Maria a Josef podle rané křesťanské tradice s novorozeným dítětem nějakou dobu v obyvatelné jeskyni, dříve než museli utéct do Egypta před Herodovými vojáky. Také mudrci z Východu tam uctili Božské dítě. Tato tradice se odvolává na evangelisty Matouše (2,11). Tradice pak vypráví dále:"Když tam Maria své dítě kojila, několik kapek mléka spadlo na zem a celá jeskyně se stala bílou."

HistorieEditovat

Mléčná jeskyně je členitá podzemní grotta o třech prostorách. Již od prvních století je uctívána jako dům Svaté rodiny. Také církevní otec svatý Jeroným, který ve 4. století žil více než 30 roků v Betlémě, o tom podává zprávu. Kolem roku 385 byla nad jeskyní zřízená první kaple. Od 7. století si odnášeli poutníci úlomky z vápencové skály jeskyně jako upomínku do Evropy. Podle prohlášení papeže Řehoře XI. z roku 1375 je toto místo uznáno církví jako svaté místo. V roce 1872 postavil nad jeskyní řád Františkánů malý kostelík. Umělečtí řemeslníci z Betléma ozdobili oltář perletí jako výraz své lásky k Panně Marii. Dále se zde nachází posvátná soška a několik obrazů Panny Marie kojící dítě a ousoší svaté rodiny V roce 2007 zde byla otevřena nová moderní kaple zasvěcená Matce Boží, která je spojena chodbou s Mléčnou jeskyní.

Uzdravující účinkyEditovat

Mnoho žen, které sem přicházejí, namáčí své prsty do oleje „věčného světla“ u jeskyně a dotýkají se jimi svých prsou. Matky zcela samozřejmě kojí své dítě před obrazem Madony. Lidé věří, že tato jeskyně je posvátným místem, kam se lidé chodí modlit za své narozené i nenarozené potomky a ženy zde prosí za vyléčení neplodnosti či jiné problémy spojené s mateřstvím. Stěny jedné z místností v prostorách Mléčné jeskyně jsou polepené dopisy a fotografiemi dětí z celého světa. Jsou svědectvím a díkem za vyslyšené modlitby a za splněná přání mít dítě. Jedno foto ukazuje matku z Argentiny, jak šťastně drží své novorozeně v náručí. Jedna matka ze Španělska píše: „Carmen je darem nebe.“ Jeden manželský pár z Itálie: „V hluboké vděčnosti Naší Milé Paní za našeho syna Jamie.“ Mnoho rodičů přináší své děti z daleka vzdálených zemí jako Sri Lanka, USA, Kanada, Bermudy nebo Anglie k malému oltáři v jeskyni, aby poděkovali. Nepřicházejí však jen ženy všech křesťanských vyznání, také muslimské matky hledají pomoc u „Sittna Mirjam“, u naší Milé Paní Miriam, jak je Pana Maria nazývána v Koránu.“ Aby svoji víru posílily a spojovaly s jeskyní, mohou tyto ženy dostat tzv. „mléčný prášek“ z měkkého jeskynního vápence, který si přimíchají do svého nápoje. K tomu radí františkáni rodičům modlit se třetí tajemství radostného růžence „kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila“. U kaple v prostorách Mléčné jeskyně je schránka, kam příchozí vkládají lístečky se svými prosbami k Panně Marii. Za vyslyšení veškerých proseb se zde dnem i nocí modlí příslušnice řádu Sester věčného Uctívání Nejsvětější Svátosti.

Řád Sester věčného Uctívání Nejsvětější svátostiEditovat

Řád Sester věčného Uctívání Nejsvětější Svátosti byl založen Kateřinou Sordini, která se narodila 16. dubna 1770 jako čtvrté z devít dětí v italském Grossetu a byla papežem Benediktem XVI. 29. dubna 2007 blahořečená. Přímo vedle Mléčné jeskyně byl založen klášter tohoto řádu, který těsně spolupracuje s františkány. V tomto klášteře žijí řádové sestry z Brazílie, Francie, Španělska, Polska, Mexika, Irska a z Filipín. Kaple, ve které se konají pobožnosti sester, je spojena chodbou s Mléčnou jeskyní. Místní křesťané, a také poutníci do Svaté země mohou před Nejsvětější Svátostí, kde je stále přítomná jedna sestra, prodlévat v tichém uctívání a zanechat svoje prosby napsané na lístku. Kromě doby určené k modlitbě ženy vykonávají ruční práce jako vázání růženců nebo vyšívání ornátů. Dnes se tento řád nachází na čtyřech kontinentech a disponuje více než 90 kláštery v Evropě, Asii, Africe a Jižní Americe. Sestry lze poznat podle světlého červeného škapulíře na jejich bílém řeholním šatě. Svým založením zanechala Matka Marie Magdaléna příklad spojení mezi klášterním životem a charismatem věčného uctívání celých 24 hodin před Nejsvětější Svátostí. Inspirovány láskou k Eucharistii charakterizují tyto oba aspekty jako dar Boží život těchto sester. Svou denní modlitbou u Mléčné jeskyně přispívají sestry v extrémně obtížné politické situaci k obnovení míru ve Svaté zemi.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat