Mikrosociologie

Mikrosociologie je disciplína sociologie, zabývající se každodenními interakcemi malých skupin lidí. Termín razil Harold Garfinkel v souvislosti se svými výzkumy toho, jak lidé interpretují svůj sociální svět. Metodologicky se mikrosociologové opírají spíše o interpretativní analýzu než o kvantitativní výzkumy.