Mezera (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Mezera může být:

  • mezera – prostor mezi psanými slovy; odstup mezi slovy; pauza či ticho
příjmení
  • Alois Mezera (1889–1945) – český funkcionalistický a klasicistně puristický architekt
  • František Mezera (* 1963) – český horolezec a prvovýstupce, autor průvodců
  • Julie Winterová-Mezerová (1893–1980) – česká malířka, zakladatelka a členka výstavního výboru Kruhu výtvarných umělkyň (1921–1953)
podobné