Mezenchym je původní výplň mezi zárodečnými listy ektodermem a entodermem. Má řídkou houbovitou stavbu – velké mezibuněčné prostory. Při diferenciaci z mezenchymu vycestovávají buňky pozdějšího mezodermu. Ty vytvářejí základní hmotu, která plní opornou, trofickou (vyživovací) a výplňovou funkci.

U člověka je mezenchym prvním stadiem vývoje mezodermu a vzniká během třetího týdne vývoje, při zanořování epiblastu (proces gastrulace).

Literatura

editovat
  • BALKO, Jan, Zbyněk TONAR a Ivan VARGA et al. Memorix histologie. Praha: Triton, 2016. 529 s. ISBN 978-80-7553-009-7.
  • JELÍNEK, Richard et al. Histologie embryologie [online]. 3. lékařská fakulta UK [cit. 2010-01-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-06. 
  • JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa, KELLEY, Robert O. a CARNEIRO, José. Základy histologie. Překlad Richard Jelínek. 7. vyd., v ČR 1. Jinočany: H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.
  • PTÁČEK, Vladimír. Histologie: nauka o tkáních [online]. 31. 8. 2004 14:28:00 [cit. 9. 1. 2022]. Dostupné z: http://sci.muni.cz/ptacek/HISTOLOGIE2.htm
  • ROČEK, Zbyněk. Obecná morfologie živočichů [online]. [Praha]: [Přírodovědecká fakulta UK v Praze], 1998. Kapitola 3 Embryonální původ orgánových soustav a tělních dutin, s. 8–32. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat
  • ROČEK, Zbyněk. Obecná morfologie živočichů: skripta [online]. [Praha]: [Přírodovědecká fakulta UK v Praze], 1998. Dostupné online.