Mexický klobouk (vlnka)

vlnka

Jako mexický klobouk se označuje vlnka, která je druhou derivací Gaussovy funkce. Existuje reálná a komplexní varianta. Použitelná je pouze k CWT (není ortogonální ani biortogonální). Má velmi dobrou rozlišovací schopnost v časové oblasti a malou rozlišovací schopnost ve frekvenční oblasti. Její dvourozměrná varianta se používá v počítačovém vidění (detekce hran).

Reálný mexický klobouk

Reálný mexický klobouk definován jako

.
Vlastnosti
  • symetrický
  • nemá kompaktní nosič, efektivní na intervalu

Externí odkazyEditovat