Metamagnetismus

fyzikální jev

Metamagnetismus je náhlé (často dramatické) zvýšení magnetizace materiálu s malou změnou v externě aplikovaném magnetickém poli. Metamagnetické chování může mít zcela odlišné fyzikální příčiny u různých typů metamagnetů. Některé příklady fyzikálních mechanismů vedoucích k metamagnetickému chování jsou:

  1. Itinerantní metamagnetismus - Výměna rozdělení na Fermiho povrchu v paramagnetickém systému itinerantních elektronů způsobí energeticky příznivý přechod k hromadné magnetizaci v blízkosti přechodu k feromagnetu nebo jinému magneticky uspořádanému stavu.[1][2]
  2. Antiferomagnetický přechod - Pole vyvolané spinem vyletí v antiferomagnetické kaskádě na kritickou energii a určuje aplikované magnetické pole.[3]

V závislosti na materiálu a experimentálních podmínkách může být metamagnetismus spojen s fázovým přechodem prvního řádu, kontinuálním fázovým přechodem v kritickém bodě (klasický nebo kvantový), nebo křížením přes kritický bod, které nezahrnuje fázový přechod. Tato různá fyzikální vysvětlení někdy vedou ke zmatku co znamená termín "metamagnetismus" pro konkrétní případy.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Metamagnetism na anglické Wikipedii.

  1. E. P. Wohlfarth a P. Rhodes (1962).
  2. R. Z. Levitin a. a. S. Markosyan (1988).
  3. E. Stryjewski a N. Giordano (1977).