Metamagnetismus

fyzikální jev

Metamagnetismus je náhlé (často dramatické) zvýšení magnetizace materiálu s malou změnou v externě aplikovaném magnetickém poli. Metamagnetické chování může mít zcela odlišné fyzikální příčiny u různých typů metamagnetů. Některé příklady fyzikálních mechanismů vedoucích k metamagnetickému chování jsou:

  1. Itinerantní metamagnetismus - Výměna rozdělení na Fermiho povrchu v paramagnetickém systému itinerantních elektronů způsobí energeticky příznivý přechod k hromadné magnetizaci v blízkosti přechodu k feromagnetu nebo jinému magneticky uspořádanému stavu.[1][2]
  2. Antiferomagnetický přechod - Pole vyvolané spinem vyletí v antiferomagnetické kaskádě na kritickou energii a určuje aplikované magnetické pole.[3]

V závislosti na materiálu a experimentálních podmínkách může být metamagnetismus spojen s fázovým přechodem prvního řádu, kontinuálním fázovým přechodem v kritickém bodě (klasický nebo kvantový), nebo křížením přes kritický bod, které nezahrnuje fázový přechod. Tato různá fyzikální vysvětlení někdy vedou ke zmatku co znamená termín "metamagnetismus" pro konkrétní případy.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Metamagnetism na anglické Wikipedii.

  1. E. P. Wohlfarth a P. Rhodes (1962).
  2. R. Z. Levitin a. a. S. Markosyan (1988).
  3. E. Stryjewski a N. Giordano (1977).