Merkur– římský bůh obchodu
Ulice Na Příkopech, sídlo první burzy i Živnobanky

Spolek Merkur spojoval obchodníky v českých zemích. Působil v letech 1862 až 1918. Název pochází z římské mytologie, kde je Merkur bohem obchodu.

Založení spolkuEditovat

1862 Schváleny stanovy Obchodnického spolku Merkur, který si dal za cíl rozvíjení obchodního vzdělání, později založí obchodní školu, vzájemnou podporu a společenské styky obchodníků. Z počátku bylo vedení spolku česko-německé, na valné hromadě roku 1867 získali většinu čeští obchodníci a ovládli výbor. U zrodu stáli:Josef Wohanka a Jan Neff.

ŽivnobankaEditovat

1868 vzniká z iniciativy spolku Živnostenská banka pod názvem „Živnostenská banka pro Čechy a Moravu“. Centrálu měla v dnešní budově České národní banky v Praze v ulici Na Příkopech. A byla financována přímo českým kapitálem. Podporovala malé a střední podniky.

BurzaEditovat

1871: Vznik „Pražské bursy na zboží a cenné papíry“. Obchodní spolek Merkur, který ve své době sdružoval většinu významných zástupců obchodu podal podnět k založení pražské burzy. Po jejím založení v roce 1871 vydal prohlášení:

„Zřízení Pražské bursy, otázka hojně přetřásaná a pečlivě uvážená má býti uskutečněna. Rozkvět českého průmyslu v posledních letech, velké rozmnožení dopravních prostředků, vzájemné vztahy, jež vznikají značným vývozem, tvoření nových hodnot, to vše vyžaduje zprostředkovací činnosti, která pouze na burse může se rozvíjeti uspořádaným způsobem. Úprava obchodu s českými hodnotami na Vídeňské burse nedostačuje, neboť buď nedochází k žádným obratům, nebo ojedinělé obraty vyvěrají z podnětu okamžité spekulace“.

Svoji činnost zahájila v sobotu 15. dubna 1871, v domě č. p. 990 v ulici Na Příkopě na Praze 1.

ŠkolaEditovat

1872: obchodní spolek Merkur zakládá svoji první obchodní školu, je to také první obchodní škola pouze s českým vyučovacím jazykem, její název je Českoslovanská akademie obchodní a sídlí v Resslově ulici č. 5 v Praze. Ve znaku má dodnes Merkura. Provolání ke zřízení školy podepsalo mnoho významných osobností té doby, např.: František Palacký,František Ladislav Rieger, Julius Grégr, E. J. Kittl (jeho dcerou byla Ema Destinnová) a samozřejmě spolek Merkur.[1]

Externí odkazyEditovat