Otevřít hlavní menu

Medaile Emanuela Bořického

české ocenění za úspěchy v petrologii, mineralogii nebo geochemii

Medaile Emanuela Bořického je udělována Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy domácím i zahraničním vědcům, kteří se mimořádně zasloužili o pokrok v petrologii, mineralogii nebo geochemii. Medaile, nesoucí jméno význačného českého mineraloga a petrografa Emanuela Bořického,je označena nápisem: "Medaile Emanuela Bořického" a příslušným rokem udělení. V mezinárodním kontextu nese označení: " Award of Emanuel Bořický Medal".

KomiseEditovat

Komise pro udělování medaile Emanuela Bořického je složena takto:

  • Ředitel Ústavu petrologie a strukturní geologie (ÚPSG)
  • Ředitel Ústavu geochemie, mineralogie, a nerostných zdrojů (ÚGMNZ)
  • Proděkan geologické sekce Přírodovědecké fakulty UK
  • Další 3 členové, navržení sekční vědeckou radou a jmenovaní děkanem přírodovědecké fakulty UK
  • 1 tajemník

Seznam nositelůEditovat