Mechanické zkoušky materiálů

Znát mechanické vlastnosti materiálů je nezbytné při výrobě jakéhokoliv produktu - musíme přesně vědět, zda materiál vydrží provozní zátěž. Abychom mohli popsat tyto vlastnosti materiálu, je třeba vyvinout metody, jak je změřit.

Druhy mechanických zkoušek

editovat
 • 1) Statické – materiál je namáhán určitou pomalu vzrůstající silou až na trvalou hodnotu (zkouška tahem, ohybem, tlakem, krutem, střihem).
 • 2) Dynamické
  • Rázem – síla vzroste náhle na určitou velikost (zkoušky rázové) - například Charpyho kladivo
  • Únavové
   • pulzující – síla vzrůstá a klesá opakovaně beze změny smyslu (směru) působení, přičemž síla neklesne na nulovou hodnotu
   • míjivé – síla vzrůstá a klesá opakovaně až na nulovou hodnotu, ale smysl působení síly je stále stejný
   • střídavé – síla vzrůstá a klesá opakovaně (cyklicky), mění svůj smysl a dosáhne stejné velikosti v obou smyslech působení - z hlediska únavy materiálu je toto nejnepříznivější typ namáhání, protože je zde nejvyšší rozdíl mezi maximálním a minimálním napětím

Externí odkazy

editovat

Související články

editovat