Maximum information rate

Tento článek je o telekomunikační zkratce. O orbitální stanici pojednává článek Mir.

MIR je zkratka anglického termínu Maximum Information Rate – maximální šířka pásma dostupná zákazníkům širokopásmových sítí.

Platí CIR ≤ MIR.

V terminologii Cisco Systems též Minimum Information Rate v souvislosti s Frame Relay sítěmi.

Externí odkazyEditovat