Masora

poznámkový aparát bible

Masora je poznámkový aparát přičleněný k židovské bibli. Rozlišujeme okrajovou a koncovou masoru. Okrajová je rozdělena na velkou a malou. Velká masora uvádí citace biblických míst a doplňuje malou masoru, která uvádí počet dalších míst, kde se dané slovo vyskytuje. Dnes vycházejí v samostatném svazku. Koncová masora obsahuje abecední seznam výrazů.[1]

ReferenceEditovat

  1. 1961-., Melmuk, Petr,. Dějiny textu a doby Starého zákona. Druhé vydání. vyd. Praha: [s.n.] 99 s. ISBN 9788090496477. OCLC 946295376