Mapová sbírka PřF UK

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je významnou univerzitní sbírkou ve střední Evropě. Jde o bývalou Státní sbírku mapovou (1920–1953). Obsahuje ca 150 000 dokumentů: asi 130 000 map, 3 500 atlasů, 95 globů a 10 000 knih a další dokumenty.

Interiér mapové sbírky po rekonstrukci v roce 2013.

HistorieEditovat

 
Prof. Václav Švambera, zakladatel Mapové sbírky PřF UK, v roce 1926
 
Původní interiér mapové sbírky v roce 1931

Mapová sbírka vznikla zároveň s Geografickým ústavem UK (1891). V roce 1913 byla přestěhována na Albertov 6, Praha 2, kde sídlí nepřetržitě dodnes v unikátním historickém interiéru. Byl vytvořen podle vzoru mapové sbírky Francouzské národní knihovny. V roce 1920 vznikla Přírodovědecká fakulta a zároveň byla na návrh prof. Václava Švambery ustanovena Ministerstvem školství Státní sbírka mapová ČSR. Získala část válečného archivu z Vídně a velké finanční dotace. Po 2. světové válce přibylo množství dokumentů z konfiskátů. Vzhledem k záměru vybudovat vskutku národní sbírku, byly včleněny i mapové sbírky Národní knihovny a Národního muzea. Prof. Karel Kuchař, jeden z nejvýznamnějších českých historických kartografů, vedl sbírku v letech 1945–1973. Mapová sbírka tehdy vydávala nejen časopis Kartografický přehled, ale měla i vlastní publikační činnost. V roce 1953 byla mapová sbírka včleněna do ČSAV. Nejprve jako Kabinet kartografie, později byla součástí Geografického ústavu AV. Ten byl v roce 1993 zrušen a Mapová sbírka se navrátila původnímu vlastníkovi. V Mapové sbírce UK působily další významné osobnosti historické kartografie jako Ivan Kupčík,[1] Olga Kudrnovská,[2] Ludvík Mucha a další. K dispozici byly pouze lístkové katalogy různé úrovně. V roce 2010 bylo započato s přípravami k rekonstrukci sbírky. Snahou bylo provést rekonstrukci původního interiéru. Kolekce byla znovu otevřena veřejnosti 21. 3. 2013.

SbírkaEditovat

 
Globus, 19. století, nakladatelství Jan Felkl, Roztoky u Prahy.

Sbírka obsahuje podle poslední revize z roku 1980 kolem 130 000 map, 2000 atlasů a 80 globů. Přibližně polovinu této sbírky tvoří staré tisky. Svým rozsahem i obsahem patří mezi unikátní univerzitní sbírky nejen v České republice, ale i v rámci Střední Evropy. Podobné univerzitní sbírky se nacházejí až v Paříži nebo v Oslu. Obsahuje nejvýznamnější díla významných kartografů domácích, např. Klaudyána, Crigingera, Aretina, Podolského, Komenského, Hollara, Vogta, Müllera, Helwiga. Výpravné sběratelské a tematické atlasy (historické, astronomické, vojenské, atd.), atlasy kartografických mistrů a umělců jako byli Mercator, Ortelius, de Jode, Hondius, nebo např. Janzoon jež vystupoval pod pseudonymem Vilém Blaeu. Sbírka má též cenné globy od 16. století. Nejstarší datovaná díla pocházejí z 16. století. Ve sbírce byly také objeveny originální rukopisy 3. vojenského mapování v měřítku 1:25 000. Díky projektu TEMAP (2011–2015) získala sbírka finanční prostředky na zaměstnance pro odbornou katalogizaci, tvorbu metadat a digitalizaci[3]. Zároveň probíhá revize, čištění, balení, stěhování a přesignování fondu. V elektronickém katalogu je 31 000 dokumentů. 30 000 digitalizovaných map a 6000 stran digitalizovaných atlasů z projektu TEMAP jsou i s metadaty dostupné z digitálního repozitáře UK[4]. V roce 2013 byla vytvořena první virtuální sbírka glóbů v České republice. Glóby se zpřístupňují v 2D a 3D verzích[5].

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. dr. Ivan Kupčík na stránkách Mapové sbírky PřF UK
 2. dr. Olga Kudrnovská na stránkách Mapové sbírky PřF UK
 3. Stránky TEMAP
 4. Digitální repozitář UK
 5. GALERIE 3D GLÓBŮ na stránkách Mapové sbírky PřF UK

LiteraturaEditovat

 • AZZANI, A. Vědecké knihovny v ČR a mapové sbírky. Olomouc : ČGS, 2004.
 • HAUFLER, V. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348–1967 = Geschichte der Geographie an der Karls-Universität. 1. vyd. Praha : Universita Karlova, 1967. 421 s. : obr. příl.
 • JANSKÝ, B.; MORAVEC, D. Mapová sbírka UK. Kartografie a geoinformatika.1999, roč. 1, č. 1, s. 4-6.
 • KUCHAŘ, K. Státní sbírka mapová za rok 1946. Kartografický přehled, 1, 1946, s.58.
 • KUCHAŘ, K. Státní sbírka mapová (zpráva za rok 1948). Kartografický přehled, 3, 1948, s.101-102,
 • KUCHAŘ, K. Státní sbírka mapová (zpráva za rok 1949). Kartograficky přehled, 7, 1949, s.119-120.
 • KUCHAŘ, K. Referát o metodách, stavu prací a úkolech v kartografii. Pracovní konference vědeckých pracovníků zeměpisu v Liblicích v roce 1953. In: Sborník čsl.spol.zeměpisné. 59. Praha 1954, s.13-22.
 • KUCHAŘ, K. Kartografie na 6. sjezdu československých geografů ve Smolenicích. Kartografický přehled, 9, 1955, s.134-137.
 • KUCHAŘ, K. Činnost kartografického odd. Geografického ústavu ČSAV v roce 1968. In: Sborník Čsl. spol. zeměpisné. 74. Praha 1969, s.145-146.
 • KUCHAŘ, K. Pracoviště pro kartografii v Československé akademii věd. Zprávy GÚ ČSAV 5.2, Brno 1968, s. 16-19.
 • KUCHAŘ, K. Vývoj a dnešní stav zobrazení světa. Učební texty vysokých škol. Praha, SPN 1969.
 • KUCHAŘ, K. Dvacet let kartografie v Československé akademii věd. Zpráva GŮ ČSAV 5.7. Brno 1972, s. 16-18.
 • Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. Uspořádali E. Semotanová a R. Šimůnek. Praha : Historický ústav AV ČR, 2000. 267 s. ISBN 80-7286-008-9.
 • Mezinárodní sjezd pro dějiny věd. Katalog výstavy. Národní a universitní knihovna - Národní museum, září-říjen, Praha 1937, s. 15-18.
 • MOJDL, J. Mapová sbírka Geografického ústavu ČSAV, bývalá Státní sbírka mapová. Její vznik, vývoj a současnost. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1983, roč. 20, č. 3, s. 2-23.
 • MOJDL, J. Zpráva o knihovně a mapové sbírce odd. kartografie GÚ ČSAV. Zpráva GÚ ČSAV 5.5. Opava 1965, s.11-13.
 • MORAVEC, D. The present state and future of the Map Collection of Charles university. AUC Geographica. 1996, roč. 31, č. 1, s. 183-190.
 • NOVOTNÁ, Eva. Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR : šance pro oživení Mapové sbírky PřF UK. I-FORUM [online]. Praha : UK, 2011 [cit. 2011-03-02]. Dostupný on-line. ISSN 1214-5726.
 • NOVOTNÁ, Eva; STACHOŇ, Zdeněk. Technologie pro zpracování mapových sbírek ČR. In: Digitalizace mapových sbírek a archivů II: prezentace k přednášce ze dne 4. 11. 2011 [online]. Praha : Kartografická společnost ČR, 2011 [cit. 2011-11-00]. Dostupný on-line.
 • NOVOTNÁ, Eva. Minulost, přítomnost a budoucnost Mapové sbírky PřF UK. In: 32. sympozia z dějin geodézie a kartografie: prezentce k přednášce. Praha : NTM, 2012.
 • NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie : nový nástroj pro kartografii. In Z dějin geodézie a kartografie. 16. ŠVEJDA, Antonín (ed.). 1. vyd. Praha : NTM, 2012. S. 127-131. ISBN 978-80-7037-213-5.
 • NOVOTNÁ, Eva. TEMAP : a new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011–2015). e-Perimetron, Vol. 7, č. 4, 2012, s. [182-194]. ISSN 1790-3769. Dostupný on-line
 • NOVOTNÁ, E. Map collection. Poster. In.: Výstava: Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 6. 8. 2012 do 21. 9. 2012.
 • NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka po 100 letech: výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2013, 20 grafických listů.
 • NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka v proměnách času. In: NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. Poklady Mapové sbírky. Praha: Karolinum, 2016, str. 4-15. ISBN 978-80-246-3537-8.
 • NOVOTNÁ, Eva, Lada NEVORALOVÁ a Markéta HYNDRÁKOVÁ. Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2016. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015-. Dostupné také z https://natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/vyrocni-zprava-mapove-sbirky-za-rok-2016.
 • NOVOTNÁ, Eva a Jaroslav URIK. Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Geodetický a kartografický obzor. 2017, 63, 109-114. ISSN 1805-7446. Dostupné též z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2017/06/gako_2017_06.pdf
 • NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: Knihovna současnosti. 2016, roč. 24, s. 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pd[nedostupný zdroj]
 • NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. In: e-Perimetron. 2016, roč. 11, č. 4, s. 150-159. ISSN 1790-3769. Dostupné také z: http://www.e-perimetron.org/Vol_11_4/Novotna.pdf
 • NOVOTNÁ, Eva, Monika MÜLLEROVÁ, Petra KAŠPAROVÁ, Alena ŠONKOVÁ, Simona HARAŠTOVÁ a Blanka SMEJKALOVÁ. Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice. In: Knihovna: knihovnická revue. 2017, 28(1), 20–44. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2017-1/recenzovane-prispevky/online-zpristupneni-vybranych-digitalizovanych-mapovych-sbirek-v-ceske-republice.
 • NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2018, 70 (3), 110-112. ISSN 0011-2321.
 • MUCHA, L. Život a dílo prof.Dr. Karla Kuchaře. Acta universitatis Carolinae-Geographica.Supplement XI, 1976, s.9-26.
 • NIKOLAU, St.: Za prof. Dr. Václavem Švamberou, In: Sborník čsl. spol. zeměpisné.45. Praha 1939, s.82.
 • SOBOTKA, J. Osudy Mapové sbírky NK ČR. Klaudyán. 2007, roč. 4, č. 1, s. 60-62.
 • Soupis map a atlasů afrických zemí uložených v ČSSR. Sest. M. Kašparová, J. Mojdl ; Předml.: Ctibor Votrubec. Brno : Geografický ústav ČSAV, 1968. 97, [1] s. ; 4°. (Rozvojové země ; Sv. 10). 300 výt. Spoluvyd. Výzkum. ústav geodetický, topografický a kartogr., Praha. Souběž. angl. předml. Adresy institucí a soukromníků.
 • ŠALAMON, B. Geografický ústav Karlovy university. Sborník geografie. 1926.
 • ŠVAMBERA, V. Geografický ústav české university. Praha : V. Švambera., 1907. 31, 1 s. ; 8°. Zvláštní otisk z: Časopis turistů 19.

Související stránkyEditovat

Externí odkazyEditovat