Mamuralia

svátek v Římě
Březen na římské mozaice zpodobněný jako bití Mamuria holemi, tuniský El-Džem, 3. století[1]

Mamuralia byl ve starověkém římském náboženství svátek slavený 14. nebo 15. března spojený s kultem Marta. Později splynul s dostihem na počest Marta zvaným Equirria, konaným 14. března. Svátek byl spojen s bájným řemeslníkem Mamuriem Veturiem, který byl v pozdní formě slavnosti vyháněn jako zpodobnění zimy.

Podle George Dumézila vzývání Mamuria v Písni saliů odpovídá vzývání bohů-řemeslníků ve védských hymnech.[1]

Mamurius VeturiusEditovat

Podle Plútarcha a Ovidia za vlády bájného krále Numy spadl z nebe posvátný Martův štít a Mamurius Veturius na příkaz krále vytvořil jeho jedenáct dokonalých kopií, aby tak ochránil originál před odcizením. Za odměnu byl oslavován v Carmen saliare „písni saliů“, kněžský sbor saliů také ochraňoval všech dvanáct štítů – zvaných ancilia v Martově chrámu. Mamurius měl být též tvůrcem bronzové sochy Vertumna. Mamurius může být totožný se samotným Martem, jak tomu napovídá oskánské jméno tohoto boha Māmers.[1][2][3]

SvátekEditovat

Během Mamuralií vynášeli saliové Martovy posvátné štíty – ancilia, z Regie a tančili s nimi po městě složitý tanec zvaný tripudium. Obřady se nejspíše podobaly těm konaným o březnových kalendách a o Quinquatru slavených 19. března, během druhého svátku byly posvátné štíty také rituálně očištěny.[1]

Z pozdní antiky pocházejí zprávy o Mamuraliích, kde Mamurius vystupoval jako negativní postava – ztělesnění zimy a negativních sil. V tomto případě při slavnosti figuroval muž zosobňující Mamuria, který byl oblečen do kožešin a byl bit bílými pruty, bylo na něj pokřikováno a nakonec byl vyhnán z města. Takovýto průběh však Mamuralie pravděpodobně měly až v době císařské.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b c d e LUGEROVÁ, Lucie. Martův kult v antickém Římě. Olomouc, 2015. Magisterská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Katedra historie. Vedoucí práce Ivana Koucká. s. 62-64. Dostupné online.
  2. Brill Online - Mamurius Veturius [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. University of Pennsylvania: Greek and Roman Mythology - Ancile [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné online. (anglicky)