Maltézský kříž (znak)

Takzvaný Maltézský kříž (neboli bílý osmihrotý kříž na červeném poli) je znakem Řádu sv. Jana Jeruzalémského (dnes Maltézský řád).

Maltézský kříž

Maltézský kříž je jako symbol používán hlavně Suverénním vojenským hospitální řádem sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě (Maltézským řádem) a protestantskými johanitskými řády, kteří se od původního Maltézského řádu odštěpili. Maltézský kříž je též symbolem pomáhajících Maltézských organizací, v Česku například u Maltézské pomoci.

Obchodní námořní vlajka státu Malta

UžitíEditovat

Jako jeden ze svých symbolů jej používá i stát Malta, přičemž se nachází na námořní obchodní vlajce a na rubu jednoeurovek a dvoueurovek, ražených na Maltě. Červená barva pozadí byla zavedena až roku 1259; do té doby nosili rytíři přehozy barvy černé. Osm špiček kříže má symbolizovat osm blahoslavenství z novozákonních kázání na hoře, o čemž měl rozhodnout druhý velmistr řádu, Raymond du Provence. Forma kříže se během doby značně měnila, což vyplývá jak ze soudobých kreseb, tak i z reliéfů na různých stavbách a ze zobrazení na mincích. Dnešní forma pochází zřejmě z 15. nebo 16. století, přičemž první zaznamenaná podoba pochází z z řádových mincí, ražených na Maltě roku 1567.

VznikEditovat

Rozšířený názor, že osm špiček kříže symbolizuje osm tzv. jazyků řádu, je možno považovat za chybný: řád měl původně sedm jazyků, až roku 1492 vznikl osmý, kastilský. Osmihrotý kříž – i když různě stylizován – byl však řádem používán již dříve.

Osmihrotý křížEditovat

Osmihrotý kříž se postupem doby stal symbolem rytířských ctností a celá řada insignií a symbolů různých řádů a vyznamenání z něj vychází. Například, zelený osmihrotý kříž je odznakem řádu svatého Lazara, bílý je odznakem švédského Řádu polární hvězdy a červený je odznakem španělského řádu Isabely Katolické. Řád křižovníků s červenou hvězdou používá osmihrotý kříž červené barvy v černém poli a hvězdou v patě znaku, jejichž znak je užíván i několika obcemi, které řádu dříve patřily.

Existuje i dvanáctihrotý maltézský kříž, který má čtyři hroty navíc, uprostřed konce každého ramene.

Znaky českých obcí s maltézským křížemEditovat

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat