MTTR je zkratka pro metriku s neustáleným významem, která nejčastěji znamená průměrnou dobu po kterou měřený subjekt nevykonává očekávanou činnost, případně vykazuje nadměrnou chybovost. Při použití zkratky je vhodné uvést správný význam.

MTTR a MTBF

MTTR je časová hodnota udávaná nejčastěji v hodinách. Čím je tato hodnota menší, tím rychleji dojde k opravě a obnovení očekávané činnosti subjektu a tím je měřený subjekt spolehlivější.

Různé významy zkratky MTTR:

  • Mean time to restore (střední doba do obnovení) nebo mean time to recovery (střední doba zotavení) - průměrná doba, po které se měřený subjekt navrátí do běžného stavu.
  • Mean time to repair (střední doba do opravy) - průměrná doba nutná k opravě měřeného subjektu
  • Mean time to replace (střední doba na výměnu) - průměrná doba nutná k výměně subjektu

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat