Lot (ryzost)

jednotka ryzosti

Lot je stará jednotka míry a ryzosti používaná v mincovnictví, stříbrnictví a klenotnictví pro označení jakosti stříbra. Podle ní se nazývá měrná soustava lotová. Zkoušení ryzosti se nazývalo lotová průba. Zkušební mistr byl probéř. Všeobecně platily loty v Evropě do 19. století. Nahradila je soustava SI.

Historie editovat

Tato jednotka byla historicky zavedena ve středověku.

 • Privilegium vídeňského cechu zlatníků z roku 1366 o zkoušení drahých kovů předepisuje ryzost 20 karátů pro zlaté zboží a 15 lotů pro stříbrné zboží a nařizuje slévání drahých kovů pod dohledem mincmistra. Zkoušky ryzosti ukazují, že se tato ryzost dodržovala u mincí, nádobí a šperky bývají 14 nebo 13lotové.
   
  Rakousko-uherský lotový punc pro 13 lotové stříbro (rok 1807)
 • Císaři Maxmilián I. roku 1494, Ferdinand I. 1562 a Rudolf II. 1582 dosavadní předpisy potvrdili.
 • Patent císaře Leopolda I. z roku 1659 stanovil nejnižší ryzost 14 lotů pro každé stříbrné zboží.
 • Patent císaře Josefa I. z roku 1708 povoluje také 13lotové stříbro. Stříbrníci totiž protestovali, že 15lotové stříbro je příliš měkké a pro některé výrobky tudíž nevhodné.
 • Císař Karel VI. roku 1737 zvýšil opět ryzost na 15 lotů stříbra.
 • Puncovní patent císařovny Marie Terezie roku 1774 uvádí vyobrazení úředních puncovních značek pro stříbrné lotové zboží, 15 lotů, 13 lotů a pro zboží nižší ryzosti zavádí označení schlechtes Silber (špatné stříbro).
 • Patent císaře Josefa II. z roku 1788 potvrzuje 15 a 13 lotů.
 • Používání podílů Rakousku zrušil Puncovní zákon císaře Františka Josefa I. z roku 1866, od 1. ledna 1867 do konce trvání říše platila nová soustava s přepočty na tisícinné vyjádření promile. Stříbrné zboží bylo odstupněno čtyřmi číselnými značkami, které se začaly razit na zboží: č. 1. 950/1000 (15 lotů), č. 2 900/1000 (14 lotů), č. 3 800/1000, č. 4 750/1000 (12 lotů).

Lotová soustava editovat

Základem je celek, tj. 1 hřivna (marka) ryzího stříbra = 16 lotů = 64 kventlíků. 16 lotů je vyjádřeno současnou mírou jako 1000/1000, 1 lot = 62,5/1000. Loty do soustavy SI nepatří.

Převod na další jednotky, tisíciny, promile editovat

 • 1 lot = 62/1000
 • 12 lotů = 750/1000
 • 13 lotů = 812,5/1000
 • 14 lotů = 875/1000
 • 15 lotů = 937,5/1000
 • 16 lotů = 999/1000

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • Karel Täubl, Zlatnictví. Praha: SNTL 1982
 • Jan Diviš, Silberstempel aus aller Welt. Dausien: Artia 1976
 • Josef Hráský, Zlatníci pražského baroka. UPM Praha 1987, s. 6–10.

Související články editovat