Linie následnictví dánského trůnu

Následnictví dánského trůnu užívá stejně jako ostatní skandinávské monarchie nově rozšířeného systému absolutní rovné primogenitury a to od roku 2009, kdy byla tato změna schválena v referendu. Předtím se v Dánsku pro určení dědice trůnu používalo od roku 1665 do roku 1863 tzv. polo-salické právo, poté až do roku 1953 pouze salické právo a od té doby až do roku 2009 klasická mužská primogenitura.

Dánská královská rodina
Dánská královská rodina
JV královna

Podle absolutní rovné primogenitury je dědicem trůnu nejstarší (prvorozený) potomek předchozího krále a královny bez ohledu na pohlaví. Takto nově ustanovená linie následnictví trůnu neplatí retrospektivně, ale až od roku 2009.

Současná linie následnictvíEditovat

Linie následnictví dánského trůnu je následující:

Všichni zákonní potomci královny Markéty II., (kteří nejsou katolického vyznání) jsou podle zásad mužské primogenitury v linii následnictví britského trůnu.

Související článkyEditovat