Lifting je výpočetní schéma diskrétní vlnkové transformace (DWT). Toto schéma je obvykle rychlejší než naivní výpočet pomocí konvoluce se dvěma zrcadlovými filtry. Tento algoritmus poprvé předvedl Wim Sweldens.

Blokové schéma schématu lifting.

Jakákoli DWT s konečnými filtry může být faktorizována (např. pomocí Eukleidova algoritmu) do posloupností párů predikčních a aktualizačních konvolučních operátorů. Každý predikční operátor odpovídá filtru a každý aktualizační operátor filtru .

Tato faktorizace není unikátní. Pro symetrické filtry může být tato neunikátnost využita k udržení symetrie kroků liftingu.

Prvním krokem při výpočtu liftingu je rozdělení signálu na sudé a liché vzorky (). Následuje sekvence predikcí a aktualizací pomocí výše definovaných operátorů. Predikce v kroku se počítá nad vzorky a její výsledek se odečte od , čímž vzniká . Následná aktualizace s počítá nad upravenými a přičte se k , čímž vzniká . Výsledkem jsou prokládané koeficienty podpásem L (odpovídá ) a H (odpovídá ) diskrétní vlnkové transformace.

Využití editovat

Příklad editovat

Standard JPEG 2000 definuje reverzibilní aproximaci transformace s vlnkou CDF 5/3, která mapuje celá čísla na celá čísla, pomocí schématu lifting následovně.

  (predikce)
  (aktualizace)

Po těchto dvou krocích budou sudé vzorky   odpovídat podpásmu L a liché vzorky   podpásmu H.

Související články editovat

Reference editovat

Externí odkazy editovat