Lemmatizátor

Lemmatizátor je nástroj (např. počítačový program), který vytvoří (vyhledá v databázi) k určitému tvaru slova základní tvar, tzv. lemma.[1] Doplňkovou funkcí lemmatizátoru jsou informace o mluvnických kategoriích (např. jmenných a slovesných) k danému tvaru.[P 1] Např. pro tvar „barvě“ lemmatizátor vrátí tvar „barva“, případně doplňkovou informaci podstatné jméno, ženský rod, jednotné číslo, 3./6. pád.

Lemmatizace se např. využívá se pro vyhledávání ve fulltextových databázích. Pro fulltextové vyhledávání se ovšem využívají i podobně strukturovaná data sloužící k automatické kontrole pravopisu (např. slovníky pro hunspell).[3]

Využití lemmatizaceEditovat

 1. Fulltextové vyhledávání: např. pro zadanou frázi „sběrný dvůr“ se vyhledají i dokumenty obsahující tato slova v jiných pádech a číslech (sběrné dvory, umístění sběrných dvorů).[4]
 2. Korpusová lingvistika: informace z morfologického analyzátoru se využívá při značkování korpusů.[5] Lemmatizaci využívá software QUITA (Quantitative Index Text Analyzer), který dokáže posuzovat a analyzovat rozsáhlé texty, např. bohatost slovní zásoby a další lingvistické ukazatele.[6]
 3. Dalším nástrojem využívající lemmatizaci je latentní sémantická analýza (LSA). „Latentní sémantická analýza je technika, která zobrazuje dokumenty a dotazy do prostoru latentních sémantických dimenzí, přičemž slova, která jsou sémanticky podobná (měřeno mírou souvýskytů v dokumentech) jsou zobrazována do stejných dimenzí a slova sémanticky odlišná do různých dimenzí.“[7] LSA pro každé slovo vytváří další dimenzi, dokumenty se tak mohou nacházet až v několika statisících dimenzí. Lemmatizace je zde vhodná z toho důvodu, aby počet slov zredukovala na minimum a to pomocí převedení všech slov na základní tvar. Tím se nevytváří různé dimenze pro stejná slova v jiném slovním tvaru. „Díky tomu mohou mít velkou sémantickou podobnost i dokumenty (případně dotaz a dokument), které spolu nesdílejí žádná slova.“[7]

Úskalí lemmatizátoruEditovat

Některá slova jsou mnohoznačná (v češtině např. ženu, stát, tancích) a pokud lemmatizátor neposoudí nebo nemůže posoudit kontext, není schopen zvolit zamýšlený význam. Např. „Jeden z nejhodnotnějších zdrojů o maďarských tancích“ zpracuje takto: „Jeden/jíst z hodnotný zdroj o maďarský tank/tanec“.

Obtížným specifikem jsou taktéž víceslovná spojení, tj. vytváření lemmat i tam, kde to není možné, např. zdvořilá prosba Dovolíte? se nenachází v žádném z registrovaných významů slova dovolit, dále se může jednat o frazémy, např. nechat na holičkách, popř. se jedná o idiomy např. z někoho si vystřelit.[1]

Dostupné lemmatizátory pro češtinuEditovat

Neúplný výčet podle bakalářské práce Lemmatizace češtiny:[6]

České lemmatizátoryEditovat

Zahraniční lemmatizátoryEditovat

Ostatní nástrojeEditovat

 • QUITA[19] (Quantitative Indicator Text Analyzer)
 • RDRPOSTagger[20] (Ripple Down Rules Part-Of-Speech Tagger) - Tagger založený na Ripple Down Rules

PoznámkyEditovat

 1. Tento proces (přiřazení morfologických kategorií) se – v technickém smyslu – nazývá morfologická analýza.[2]

ReferenceEditovat

 1. a b CVRČEK, Václav; RICHTEROVÁ, Olga. Slovníček pojmů [online]. Český národní korpus [cit. 2016-06-21]. Kapitola Lemma. Dostupné online. 
 2. RUSÍNOVÁ, Zdenka; PETKEVIČ, Vladimír. Nový encyklopedický slovník češtiny. Příprava vydání Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Praha: NLN, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5. Heslo Morfologická analýza. 
 3. VLČEK, Lukáš. Elasticsearch: Vyhledáváme hezky česky (a taky slovensky). www.zdrojak.cz [online]. Zdroják.cz, 2013-09-04 [cit. 2018-06-19]. Dostupné online. 
 4. STROSSA, Petr. Český lemmatizátor Proč a hlavně jak? [online]. [cit. 2016-06-21]. Dostupné online.
 5. SEDLÁČEK, Radek. Morfologický analyzátor češtiny. Brno, 1999. 78 s. diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Pavel Rychlý. s. 2. Dostupné online.
 6. a b BYDŽOVSKÝ, Dominik. Lemmatizace češtiny. 2017. Bakalářská práce. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Vedoucí práce Mgr. Jiří Haviger, Ph.D.
 7. a b MATERNA, Jiří. Sémantická analýza textů [online]. 2011, ({3,4}) [cit. 2016-06-21]. Dostupné online a též zde.
 8. Ajka
 9. Majka
 10. Morče
 11. MorphoDiTa
 12. Czech HMM tagger
 13. Czech "Free" Morphology
 14. Morfo
 15. Cistern
 16. Lemming
 17. Marmot
 18. LemmaGen
 19. QUITA
 20. RDRPOSTagger