Legato znamená doslova vázaně – jedná se o označení stylu hudebního přednesu, kdy jsou jednotlivé tóny hrány s co nejméně patrným oddělováním. Hudebník například nepřestane během změny tónu dýchat do nástroje nebo nepřeruší tah smyčce.

Legato je v notovém zápisu značeno obloučkem spojujícím několik not s nestejnou výškou tónu. (Spojení obloučkem několika not se stejnou výškou se nazývá ligatura).

Ukázka zápisu hry legato:

ukázka zápisu legato
ukázka zápisu legato

V tomto příkladu jsou zřetelně vidět dvě legátové fráze – jedna v prvním, druhá ve druhém taktu. V místě mezi pátou a šestou notou je legátový způsob vázání tónů přerušen – pro zpěváka je to místo pro nádech, pro houslistu pro změnu směru tahu smyčce.

Literatura

editovat
  • VYBÍRALOVÁ, Zuzana. Italsko – český slovník hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2000. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat