Ledolam (hra)

psychosociální skupinová hra, která má prolomit ledy, tj. zbavit účastníky hry ostychu

Ledolam, též ledolamka (icebreaker) je psychosociální hra převážně určená k seznámení v nové skupině účastníků programu teambuildingu.

Ledolamy jsou jednoduché, netrvají dlouho a hrají se na začátku akce. Mají uvolnit napětí účastníků, kteří se navzájem neznají. Často jsou zaměřeny na naučení jmen a zjištění základních informací o účastnících. Hry by měly využívat slov i řeči těla, uvolňovat napětí, zlepšovat náladu, posilovat odvahu a bojovnost.

LiteraturaEditovat

  • Bakalář, E.: Nové psychohry: společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti, Portál, Praha 1998. ISBN 80-7178-235-1
  • Štefková Romana: Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím psychosociálních her, bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín 2010 online