Kyanomanganatany

Kyanomanganatany jsou komplexní sloučeniny manganu v oxidačním stavu Mn2+, které tvoří anion hexakyanomanganatanový [Mn(CN)6]4-.

Fyzikálně-chemické vlastnostiEditovat

 
Oktaedr

Kyanomanganatany patří k méně stabilním komplexům manganu. Pevné soli se nadají dlouho uchovávat na vzduchu, protože se oxidují, a v roztoku také ne, protože se poměrně rychle rozpadají. Tyto komplexy mají fialovou až tmavě modrou barvu. Základem těchto komplexů je kyanid manganatý Mn(CN)2.

Komplexy s anionem [Mn(CN)6]4- krystalují v oktaedrické soustavě a uspořádání elektronů centrálního atomu - manganu - je díky kyanidový anionům nízkospinové.

PřípravaEditovat

Kyanid manganatý, od nějž jsou tyto komplexy odvozeny, se připravuje srážením roztoků manganatých solí kyanidovými aniony, jako nestabilní sraženina.

Mn2+ + 2 CN- → Mn(CN)2

Kyanomanganatanové komplexy se připraví reakcí tohoto kyanidu manganatého s alkalickými kyanidy - pokud možno co nejrychleji, než se kyanid manganatý rozloží.

Mn(CN)2 + 4 MICN → M4I[Mn(CN)6]

SloučeninyEditovat

 
Hexakyanomanganatanový komplex

Hexakyanomanganatanové komplexy sice nejsou příliš stabilní (jen pár minut), ale lze s nimi provádět určité reakce. Všechny hexakyanomanganatany tvoří téměř bezbarvé roztoky. Při reakci s těžkými kovy vznikají sraženiny.

ReakceEditovat

LiteraturaEditovat

  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood - A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9