Kvantifikátor jednoznačné existence

symbol značící, že daný prvek existuje právě jednou

Kvantifikátor jednoznačné existence (∃!) je matematický symbol používaný nejčastěji v predikátové logice. Do běžného jazyka lze jeho význam přeložit jako existuje právě jedno. Nepatří mezi dva základní kvantifikátory – univerzální a existenční, lze ho pomocí nich vyjádřit. Také má na rozdíl od obou výše zmíněných kvantifikátorů smysl pouze v predikátové logice s rovností.

Vyjádření pomocí ostatních kvantifikátorůEditovat

Kvantifikátor jednoznačné existence lze pomocí existenčního a univerzálního kvantifikátoru vyjádřit následovně (zápis je pouze schematický a matematicky nepřesný):

 “, tj. v uvažovaném oboru existuje právě jeden objekt tehdy, existuje-li nějaký objekt a každý jiný je s ním totožný.

Příklady použitíEditovat

  • Zápis (∃!x)(x ϵ M) znamená „Existuje jediný objekt, který je prvkem množiny M“.

Související článkyEditovat