Otevřít hlavní menu

Kulminace je dosažení nejvyšší hodnoty určité veličiny, například výšky hladiny konkrétní řeky při povodni. V astronomii se horní kulminací nazývá okamžik, kdy je hvězda na obloze nejblíže zenitu, při dolní kulminaci je pak nejblíže obzoru.