Krytá pletenina

Krytá pletenina (angl.: plated jbutted fabric, něm.: plattierte Maschenware) je zátažná nebo osnovni pletenina s očky ze dvou nebo více niti, které leží nad sebou tak, že je na určitém úseku pleteniny úplně (nebo z větší části) viditelná jen krycí nit. [1]

Způsoby krytíEditovat

Krytá pletenina se dá zhotovit ve všech základních vazbách, podle účelu použití se obvykle rozlišuje

 • Barevné krytí – s lícem a rubem pleteniny v rozdílných barvách
 • Krytí podle vlastností použité příze – nit s určitou pevností, vzhledem, savostí atd. směřuje jen k lícní nebo jen k rubní straně pleteniny

Zátažné kryté pleteninyEditovat

Dají se vyrábět na plochých a okrouhlých strojích i na kotonových stávcích.

Na zátažných pletacích strojích se obě niti kladou do pletacích jehel speciálním vodičem a základní nit nebo se klade krycí a základní (krytá) nit odděleně.

U jednolícních vazeb je krycí nit viditelná hlavně na lícní straně pleteniny, u oboulícních a interlokových vazeb překrývá krycí nit základní nit na obou stranách.

Krytí dá provádět v několika variantách, např.:

 • polokrytá pletenina
 • krytá pletenina s očky ze tří nití (prostřední nit, zpravidla elastanový filament, je krytá na lícní i rubní straně výrobku)
 • podkládané krytí (očko tvoří většinou barevná nit a podložená klička)
 • krytý plyš (dvojitě vázaný, základní nit jako krycí, plyšová jako krytá nebo i obráceně) (viz nákres na prostředním snímku)
 • střídavé krytí (použití na kotonovém stávku: barevná nit přechází na určitém místě v řádku pleteniny z lícní strany na rubní a naopak) (pletenina na dolejším snímku)
 • krytá výplňková vazba (na platinové obloučky jedné z vazných nití se zavěšuje výplňková nit)

Osnovní kryté pleteninyEditovat

V osnovních pleteninách se tvoří krytá očka tzv. dvojitou vazbou. V jednom očku se sbíhají dvě dílčí vazby.

Příklady: dvojitý trikot, dvojitý atlas apod. [2]

Použití krytých pleteninEditovat

- s rubní stranou z hřejivých nebo savých materiálů, tzv. double-face)

- kombinace elektricky vodivých a nevodivých materiálů [3] )

LiteraturaEditovat

 • Wünsch: Lexikon Wirkerei und Strickerei, Deutscher Fachverlag Frankfurt/Main 2008, ISBN 978-3-87150-909-4, str. 176-177
 • Denninger/Giese: Textil- und Modelexikon, Deutscher Fachverlag Frankfurt/Main 2006, ISBN 3-87150-848-9, str. 542-543

ReferenceEditovat

 1. Definice kryté pleteniny: http://cz.texsite.info/Kryt%C3%A1_pletenina
 2. Krytá očka v osnovní pletenině: http://www.skolatextilu.cz/pleteniny/index.php?page=17
 3. Patent na krytou pleteninu z elektricky vodivých a nevodivých materiálů (německy): http://www.sumobrain.com/patents/wipo/Textile-material/WO2002061189.html