Kritika (žurnalistika)

zpravodajský text

Kritika je publicistický text, který analyzuje a hodnotí umělecké dílo. Je vystavěn pomocí úvahového a popisného či výkladového slohového postupu. Žurnalistický text se zaměřuje hlavně se na: aspekty díla, nebo na jeho komplexní hodnocení, popřípadě obojí. Text by neměl být interpretativní, ale věcně argumentativní. K jeho četbě je nutný podíl odborných znalostí u recipienta.[1][2]

Reference editovat

  1. VIKTOR, Jílek,. Žurnalistické texty jako výsledek p°usobení jazykových a mimojazykových vliv°u. [s.l.]: Univ. Palackého, Filoz. Fak ISBN 9788024422183. OCLC 836961220 
  2. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty : studijní text pro distanční studium. [s.l.]: Univerzita Palackého ISBN 8024412462. OCLC 85549226