Kriegsmarine

námořnictvo německých ozbrojených sil v letech 1935 až 1945
Tento článek je o válečném námořnictvu Třetí říše. O K.u.K.Kriegsmarine pojednává článek Rakousko-uherské námořnictvo.
Vlajka německého válečného námořnictva

Kriegsmarine (česky válečné námořnictvo) bylo oficiální pojmenování německého válečného námořnictva v letech 19351945. Jeho předchůdcem bylo válečné námořnictvo Výmarské republiky (Reichsmarine), ideově však navazovalo spíše na námořnictvo Německého císařství (Kaiserliche Marine). Zpočátku jeho budování podléhalo omezením podle Anglicko-německé námořní smlouvy z roku 1935, v roce 1938 však na tato omezení přestal být brán zřetel. Kriegsmarine hrálo ve druhé světové válce významnou úlohu, zejména pokud šlo o omezování přepravních kapacit nepřátelských loďstev.

Původně se plánovalo vybudování obrovského hladinového loďstva, ale na takový projekt nebyly prostředky a Německo nakonec upustilo od budování velkých hladinových lodí a jejich nasazování v akci a přeorientovalo se na ponorkovou válku, s níž v letech 19411942 dosáhlo obrovských úspěchů. Nakonec však i na tomto poli podlehlo zdrcující materiální i technické převaze Spojenců.

Velitelé KriegsmarineEditovat

Externí odkazyEditovat