Koruna pozemní komunikace

Koruna pozemní komunikace je povrchová část pozemní komunikace, tvořená zejména vozovkou, případně dalšími dopravními pásy a krajnicemi.

Součásti editovat

Podle již neplatných českých názvoslovných norem ČSN 73 6100-1 i 73 6100-2 z roku 2008 součástí koruny pozemní komunikace jsou:[1][2]

Podle § 19 odst. 1 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, koruna pozemní komunikace zahrnuje:

Šířka editovat

V České republice silnice I. třídy mají mít šířku koruny vozovky (není zřejmé, zda tímto termínem text myslí korunu komunikace, nebo pouze šířku povrchu vozovky) 9,5–24,5 metru a návrhovou rychlost v rozsahu 70–100 km/h, silnice II. třídy šířku koruny vozovky 7,5–9,5 m a návrhovou rychlost 50–80 km/h, silnice III. třídy šířku koruny vozovky 4–7,5 m a návrhovou rychlost 30–70 km/h.[3]

Šířka koruny komunikace se spolu s návrhovou rychlostí kóduje v názvech návrhových kategoriích komunikací, například kategorie P3,5/30 je polní cesta, která má korunu komunikace tvořenou 3,0 m širokým jízdním pruhem a po obou stranách 0,25 m širokou zpevněnou krajnicí, tedy celková šířka koruny je 3,5 metru a návrhová rychlost 30 km/h.

Koruna komunikace se vyznačuje v digitální katastrální mapě.[4]

Reference editovat