Korečkové rypadlo

Korečkové rypadlo je velkostroj pracující v povrchových dolech. Využívá se k těžbě uhlí a některých nerudných ložisek (cihlářské suroviny, písky a štěrkopísky). Dnes jsou nahrazována rypadly kolesovými.

Dvě korečková rypadla v německém povrchovém dole Cottbus-Nord

Způsob těžby

editovat

Materiál na tomto druhu rypadla je nabírán jednotlivými korečky zasazenými do dlouhého korečkového vodiče připojeného ke stroji. Korečky se po něm pohybují připojené k řetězu. Díky tomuto způsobu dobývání je výsledný materiál více sypký než při těžbě kolesovým rypadlem, a proto se korečkovým rypadlem často těží právě materiály jako písky, skrývková zemina apod. Podle typu rypadla – otočné nebo neotočné – se pak těží pouze výškový nebo hloubkový řez nebo se postupuje v obou směrech, tedy že se korečkový vodič pohybuje jak vertikálně tak horizontálně, obdobně jako je tomu u kolesového rypadla. Korečkové rypadlo je stroj pracující nepřetržitě.

Typy strojů

editovat
 
Detail korečkového vodiče

Korečková rypadla mají několik základních výrobních typů:

Externí odkazy

editovat