Koprodukce

spolupráce na produkci filmu nebo jiného díla

Koprodukce je institucionalizovaná a právně podložená produkce filmového díla, na které se podílejí dva nebo více producentů (produkční společnosti, produkční organizace),[1][2][3][4][5] příp. národních kinematografií.[6] Představuje tedy společnou, sdruženou produkci filmového díla,[7] která může mít mezinárodní i vnitrostátní charakter a je založená na finanční nebo též tvůrčí spoluúčasti.[1][2] Takto vyprodukované dílo se nazývá koprodukční film.[8]

Železniční vůz použitý při natáčení Sesame Stasjon, mezinárodní koprodukce Norska a USA založená na pořadu Sezame, otevři se

Konkrétní podobu vztahů mezi produkčními partnery upravuje smlouva, která obsahuje ustanovení o jejich podílu na realizaci díla (finanční, pracovní, tvořivý, technický, technologický apod.), rozsahu práv, která se mají získat, podílů z distribuce atd.[1]

Ačkoliv se koprodukce vyskytuje především v kinematografii, takovýto model produkce se může vyskytovat i v jiných odvětvích[4] (např. divadlo, rozhlas, videoherní průmysl apod.).

Reference

editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Koprodukcia na slovenské Wikipedii a Co-production (media) na anglické Wikipedii.

  1. a b c BLECH, Richard. Encyklopédia filmu. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1993. ISBN 80-215-0219-3. S. 427. (slovensky) 
  2. a b BLECH, Richard. Malá encyklopédia filmu. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1974. S. 305. (slovensky) 
  3. SERAFÍNOVÁ, Danuša. Terminologický slovník žurnalistiky : slovensko-česko-rusko-anglicko-nemecko-francúzsky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN 80-05-00107-X. S. 305. (slovensky) 
  4. a b JAROŠOVÁ, Alexandra; BUZÁSSYOVÁ, Klára. Slovník súčasného slovenského jazyka. Bratislava: VEDA, 2011. ISBN 978-80-224-1172-1. (slovensky) 
  5. Malá slovenská encyklopédia. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenské akademie věd; Goldpress Publishers, 1993. ISBN 80-85584-12-3. S. 355. (slovensky) 
  6. Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Svazek III. (I–L). Praha: Academia, 1986. 6 svazků. S. 524. 
  7. BALÁŽOVÁ, Ľubica; BOSÁK, Ján. Slovník cudzích slov: akademický (původním názvem: Akademický slovník cizích slov). 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. ISBN 80-10-00381-6. (slovensky) 
  8. SERAFÍNOVÁ, Danuša. Terminologický slovník žurnalistiky : slovensko-česko-rusko-anglicko-nemecko-francúzsky. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN 80-05-00107-X. S. 97. (slovensky)