Konvertor (informatika)

program nebo část programu, která provádí konverzi dat do jiného formátu nebo kódování

Konvertor neboli převaděč je počítačový program, který podle zadaného algoritmu převádí vstupní informaci do jiné podoby. Zvláštním případem programového převaděče může být převaděč jazykový nazývaný zpravidla výstižněji překladač. Časté využití mají programové převaděče v rutinách (krátké podprogramy, které jsou součástí větších programů), kde například zajišťují kompatibilitu vstupních či výstupních dat s daty zpracovanými jinými programy (zajišťují např. úspěšné načtení textu uloženého v jiném kódování; princip bývá označován např. jako importní filtr).

Příklad editovat

Příkladem rutiny, kterou lze označit jako programový převaděč, je JavaScript určený pro převod textu s diakritikou do textu bez diakritiky:

 <html>
 <head>
 <title>Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com</title>
 <script language="JavaScript">
  <!--
  sdiak = "áäčďéěíĺľňóô öŕšťúů üýřžÁÄČĎÉĚÍĹĽŇÓÔ ÖŔŠŤÚŮ ÜÝŘŽ";
  bdiak = "aacdeeillnoo orstuu uyrzAACDEEILLNOO ORSTUU UYRZ";
  function bezdiak(form)
  {
   tx = "";
   txt = form.txt.value;
   for(p = 0; p < txt.length; p++)
   {
    if (sdiak.indexOf(txt.charAt(p)) != -1)
    {
     tx += bdiak.charAt(sdiak.indexOf(txt.charAt(p)));
    }
    else tx += txt.charAt(p);
   }
   form.txt.value = tx;
  }
  // -->
 </script>
 </head>
 <body>
 <form>
  <textarea name="txt" rows="8" cols="25">
  Do tohoto políčka je možné zadat jakýkoliv
  textík a po kliknutí na tlačítko 
  Odstraň diakritiku všechny háčky
  a čárky zmizí. </textarea>
  <p>
  <input type="button" value="Odstraň
  diakritiku" onClick="bezdiak(form);">
 </form>
 </body>
 </html>