Kontradikce

logická nekonzistence mezi dvěma či více výroky

Kontradikce (z lat. contra-dicere, protiřečit) znamená spor nebo protimluv.

V logice

editovat

V logice znamená dvojici takových výroků, že z pravdivosti jednoho plyne nepravdivost druhého a z nepravdivosti jednoho plyne pravdivost druhého. Kontradiktorní mohou být i dva atributy, pokud nemají žádný společný prvek a dohromady pokrývají všechny možné případy. Například výroky „A je bílé“ a „A není bílé“ jsou kontradiktorické, protože pokud platí jeden, nemůže platit druhý a naopak. Konjunkce takových výroků („A je bílé a není bílé“) je vždy nepravdivá, jejich disjunkce („A je bílé nebo není bílé“) je vždy pravdivá (tautologická).

Contradictio in adiecto (lat.) znamená protimluv či spor ve spojení podstatného a přídavného jména, například spojení „kulatý čtverec“.

Kontrární

editovat

Výroky „A je bílé“ a „A je černé“ se sice vylučují, ale z toho, že A není bílé neplyne ještě, že by muselo být černé. Takové výroky nejsou kontradiktorické, nýbrž kontrární (opačné, protivy): nemohou být současně pravdivé, ale mohou být současně nepravdivé. Platí pro ně, že jejich konjunkce je vždy nepravdivá, jejich disjunkce pak může, ale nemusí být pravdivá.

Kontradikce v sémantice

editovat

Pokud si jednotlivé části textu navzájem protiřečí, označuje se takový text za nekoherentní. V běžné mluvě někdy mohou mít kontradikce významovou platnost, která vyplývá ze širšího kontextu: Ten muž není muž. Co je naše je i vaše.[1]

Ostatní

editovat
  • V programovacích jazycích (v závislosti na jejich syntaxi) lze zapsat kód A = A + 1. Rovnítko může být term pro přiřazení (např. C/C++), rovnost (např. Pascal) nebo obojí (např. BASIC).
  • V angličtině existuje fráze „You can't eat your cake and have it too.“ (Nemůžeš sníst svůj dort a zároveň ho mít.), která se používá, když si někdo protiřečí, jež je příkladem kontradikce.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kontradiktion na německé Wikipedii.

  1. MACHOVÁ, Svatava; ŠVEHLOVÁ, Milena. Sémantická & pragmatická lingvistika. Praha: Univerzita Karlova, 2001. ISBN 80-7290-061-7. S. 45–47. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Literatura

editovat
  • Ottův slovník naučný, heslo Contradictio (Sv. 5, str. 604) a Kontrární (Sv. 14, str. 764)