Kongregace bratří těšitelů z Gethseman

Kongregace bratří těšitelů z Gethseman (zkratka CCG, latinsky Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani), zkráceně známá jako „těšitelé“, byla založena v roce 1922 českým knězem Josefem Janem Litomiským, který v první světové válce sloužil pacientům v nemocnici ve Vídni. Na základě této zkušenosti se hlavním posláním řeholníků se stala útěcha nemocných, opuštěných a chudých. Duchovní život tohoto společenství je založen na spoluúčasti v utrpení s Ježíšem před jeho zatčením v Getsemanské zahradě skrze každodenní adoraci Eucharistie, v duchu Ježíšových slov „Zůstaňte zde a bděte se mnou!“. Jejich heslem je „Všechno k potěše srdce Ježíšova.“

Rezidenčním sídlem byla na počátku Vídeň, později přesídlili nejvyšší představený i provinciál do Prahy. Před druhou světovou válkou měli těšitelé v Čechách a na Moravě několik domů. V roce 1950, během tzv. Akce K, komunistická vláda Československa uvěznila všechny řeholníky, zkonfiskovala majetek řeholí a zakázala jim veškerou činnost. Také mnoho těšitelů prošlo vězením a pracovními tábory. Po propuštění žili bratři dále svůj řeholní život i proti všem zákazům a hrozbě vězení. V roce 1991 bylo sídlo Kongregace přeloženo do Marianky na Slovensku.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

  • BENEŠOVÁ, Václava. Těšitelé I. [online]. Česká sekce Vatikánského rozhlasu, 2012-09-11 [cit. 2014-01-04]. Dostupné online. 
  • BENEŠOVÁ, Václava. Těšitelé II. [online]. Česká sekce Vatikánského rozhlasu, 2012-09-18 [cit. 2014-01-04]. Dostupné online. 
  • BENEŠOVÁ, Václava. Seriál O poutích a putování – Česká zastavení ve Svaté zemi [online]. Česká sekce Vatikánského rozhlasu [cit. 2014-01-04]. Dostupné online.