Komutativní diagram

typ diagramu používaného v teorii kategorií

Komutativní diagram je v teorii kategorií graf, jehož všechny (orientované) cesty z jistého vrcholu A do jiného vrcholu B reprezentují stejný morfismus. Jako první je ve svých pracích týkajících se topologie používal Witold Hurewicz.

Příklad komutativního diagramu (lemma pěti)

Příkladem pravidel vyjadřitelných komutativním diagramem je třeba asociativita skládání funktorů nebo přirozenost transformací mezi funktory.

Komutativní diagramy lze použít i k popisu chování bifunktorů, jako například Hom funktoru.

Externí odkazyEditovat