Kompozitní výztuž

Kompozitní výztuž je moderní stavební materiál, který umožňuje snižovat náklady na zakládání staveb a další betonové konstrukce, přičemž současně zvyšuje jejich užitné vlastnosti. Výztuž z vláknových kompozitů je vyrobena z vysokopevnostních vláken, jež jsou obalena polymerní matricí. Tato vlákna jsou hlavním nositelem pevnostních vlastností[1] a vyznačují se značně vysokou pevností a tuhostí v tahu. Kompozitní výztuže tvoří až několik miliónů tenkých vláken, jež jsou vzájemně spojena polymerní matricí ve formě určitého typu syntetické pryskyřice, jejímž úkolem je chránit vlákna před poškozením a současně zajišťovat jejich polohu.[1]

Kompozitní laminátové výztuže jsou analogem tradičních výztuží kovových. Vyrovnají se jim ve všech parametrech a vyhovují veškerým soudobým požadavkům. Kompozitní výztuže našly široké uplatnění v zahraničí, například v Japonsku, kde se využívají k armování betonových konstrukcí, na něž se kladou zvýšené požadavky z hlediska seizmické odolnosti. Podle složení se kompozitní polymerové výztuže dělí na laminátové a čedičové. Z hlediska konstrukce je tyčová a může být vyráběna se stavebním nebo hladkým profilem. Коmpozitní čedičová plastová výztuž má ještě větší pevnost než sklolaminátová, je však výrazně dražší.

Výroba kompozitní laminátové výztužeEditovat

Výroba se uskutečňuje za použití nejnovějších technologií a odpovídá všem požadavkům norem na vysokou kvalitu. Vnější vzhled nekovové výztuže se nijak nápadně neodlišuje od vzhledu kovových analogů – je to tyč vroubkovaná spirálou ze skleněného vlákna. Výrobní technologie umožňuje výrobu výztuže libovolné délky. Podrobnější informace o výrobním procesu lze nalézt na Youtubu s názvem "Kompozitní výztuž výroba".

Použití kompozitní výztužeEditovat

Kompozitní výztuže jsou používány v průmyslovém a občanském stavebnictví pro výstavbu obytných, společenských a průmyslových budov, při výstavbě nízkopodlažních a rodinných domků pro použití v betonových konstrukcích, pro vrstvené zdivo s pružným spojením, pro opravy betonových povrchů a zděných konstrukcí, jakož i pro práce prováděné v zimním období, když jsou aplikovány urychlovače vytvrzování malty a nemrznoucí přísady, které způsobují korozi ocelové výztuže. V silničním stavitelství se používá pro výstavbu násypů, přípravy povrchů, pro silniční prvky, které jsou vystaveny působení agresivních látek proti námraze, pro kombinované silniční prvky (například jako "asfalt - kolejnice"). Používá se také k zpevnění svahů silnic, při stavbě mostů (vozovka, jízdní povrchy, konstrukcích mostních polí apod.), pro zesílení břehů. Příklad použití kompozitmí výztuže lze nalézt na Youtubu s názvem "Kompozitní výztuž - Betonování podlahy "

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat