Komora soudních znalců ČR

Komora soudních znalců ČR je spolek, který sdružuje soudní znalce, jmenované na základě zákona o znalcích a tlumočnících.

CílEditovat

Cílem občanského sdružení je obhajovat a prosazovat zájmy znalců u státních orgánů, a podílet se na projednávání návrhů právních předpisů, týkajících se znalecké činnosti. Dále formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti. Komora soudní znalců ČR je jediným profesním seskupením znalců, zastupujícím Českou republiku v evropské instituci Euroexpert.

Podmínky členstvíEditovat

Členem Komory soudních znalců ČR se může stát každý znalec, jmenovaný krajským soudem, nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Znalec může být členem jedné, či více sekcí podle vlastního výběru, a na základě dohody s předsedou příslušné sekce. Členství je formálně založeno vyplněním přihlášky, přičemž je podmíněno uhrazením jednorázového zápisného a členským příspěvkem na běžný rok. Členský příspěvek se skládá z částky, která byla stanovena sněmem KSZ ČR (tu poukazuje sekce na účet komory), a členského příspěvku konkrétní sekci, jehož výše je stanovena valnou hromadou sekce.

Časopis ZnalecEditovat

Časopis Znalec je interní zpravodaj, vydávaný pro členy sdružení. Obsahuje informace o činnosti, články a právní informace.

Externí odkazyEditovat