Kolofon (z řec. kolofón, vrcholek, dovršení) je krátký text umístěný na samém konci knihy. Obsahuje obvykle jméno autora a název díla, místo a datum dokončení knihy, poděkování a někdy i jméno písaře nebo tiskaře.

Kolofon z roku 1471 tiskaře Petra Schöffera
Kolofon rukopisu z 8. století

Význam a historieEditovat

Starověké svitky ani středověké rukopisné kodexy neměly titulní stranu a začínaly buď přímo textem nebo jednoduchým nadpisem, v latině často slovy Incipit liber... („Začíná kniha...“). Jméno autora a název knihy, případně modlitba a jméno písaře, se u zvlášť významných rukopisů přidávaly v samém závěru knihy a nazývaly se „kolofon“ nebo „explicit“. Význam těchto informací vzrostl s vynálezem knihtisku a vznikem obchodu s knihami. Stručný kolofon v knize mohučského tiskaře Petra Schöffera z roku 1471, vytištěný červenou barvou, je na obrázku. V českém překladu zní: Toto slavné dílo Valeria Maxima bylo dokončeno ve vznešeném městě Mohuč na Rýně roku 1471, 18. dne červencových kalend. Bylo šťastně zakončeno panem Petrem Schöfferem z Gernsheimu, mistrem tiskařského umění.

Zhruba kolem roku 1500 se zavádějí titulní stránky, ale kolofony se vyskytují až do 18. století. Moderní obdobou kolofonu je tiráž umístěná na poslední stránce knihy.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • Bénédictins du Bouveret. Colophons de manuscripts occidentaux des origines au XVIe siécle. Tome I–V. Fribourg: Éditions Universitaires, 1965–1979.
  • KRISTEN, Zdeněk. Písařské přípisky v explicitech rukopisů z českých zemí jako pramen historický. In: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci: Historia I. Praha 1954, s. 54–66. ISSN 0474-1161.
  • HORÁK, František. Česká kniha v minulosti a její výzdoba. 1. vyd. Praha: František Novák, 1948. 253 s. Naše poklady, sv. 4.
  • RAMBOUSEK, Jan. Slovník a receptář malíře-grafika. 1. vyd. Praha: Státní nakl. krásné literatury, hudby a umění, 1954. 575 s., [31] s. obr. příl.
  • REYNHOUT, Lucien. Formules latines de colophons. Turnhout: Brepols, 2006. 2 sv. (334, 428 s). Bibliologia. Elementa ad librorum studia pertinentia, volume 25, A–B. ISBN 2-503-52454-0.
  • WATTENBACH, Wilhelm. Das Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig: S. Hirzel, 1896, s. 491–534.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat