Kloub (mechanika)

Kloub je spojení vzájemně se stýkajících prvků nějakého mechanismu, které však umožňuje nějaký jejich vzájemný pohyb. Podle typu kloubu se liší počet stupňů volnosti tohoto pohybu. Například posuvný či otočný kloub mají jeden stupeň volnosti, kardanův kloub dva atd.

Kardanův kloub

Uvnitř kloubu působí určité mechanické namáhání – zatížení (tah, tlak, ohyb, krut …).