Klaudie

ženské křestní jméno

Klaudie je ženské křestní jméno latinského původu. Pochází ze slova claudus – „kulhavý“, přenesený význam je "náležející ke starořímskému rodu Claudiů".

Klaudie
ženské jméno
Svátek 5. května
Původ latinský
Četnost v Česku 2026
Pořadí podle četnosti 289
Podle údajů z roku 2015
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Claudie
ženské jméno
Svátek 5. května
Původ latinský
Četnost v Česku 351
Pořadí podle četnosti 289
Podle údajů z roku 2015
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Klaudia
ženské jméno
Svátek 5. května
Původ latinský
Četnost v Česku 161
Pořadí podle četnosti 522
Podle údajů z roku 2015
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Claudia
ženské jméno
Svátek 5. května
Původ latinský
Četnost v Česku 360
Pořadí podle četnosti 468
Podle údajů z roku 2015
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

V českém občanském kalendáři má svátek 5. května.

Statistické údajeEditovat

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 469 303.
2002 527 289.
Porovnání o 58 více o 14 lépe

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky) je +13,3%, což svědčí o poměrně strmém nárůstu obliby tohoto jména.

Známé nositelky jménaEditovat