Kategorie:Šablony:Validace a chybová hlášení

Tato kategorie sdružuje šablony pro ověřování správného voláními šablon, typicky pro ověřování správnosti předávaných hodnot.

Chybně volaná šablona pak má na detekovanou nesrovnalost automaticky upozorňovat šablonou {{Chyba}}.

Související kategorie: Údržba:Chybná volání šablon