Šablona:Validuj geosouřadnice

Validuj geosouřadnice ověřuje vzdálenost bodu ze zadaných souřadnic od bodu ze souřadnic na Wikidatech. Článek je kategorizován do příslušné údržbové kategorie, pokud jejich odchylka přesahuje 100 m.

{{Validuj geosouřadnice|šířka|délka}}

Vstupy

Předpokládá dva zadané číselné údaje geosouřadnice jednoho bodu předané přímo do volání šablony. Pokud zároveň nejsou geosouřadnice ani na Wikidatech, zakategorizuje se do kategorie:Údržba:Články objektů bez souřadnic. Pokud něco zadáno je, ale nečíselné, zahlásí se chyba.

Další dva číselné údaje druhého geobodu si šablona bere z Wikidat. Wikidata do výpočtu poskytují dvě desetinná čísla, ačkoli se tam při zadávání hodnoty vyplňují v DMS formátu. Pokud tam hodnoty zadány nejsou, zakategorizuje se do kategorie:Údržba:Bez souřadnic na Wikidatech.

Jako hlavní vstup bere název stránky místopisného článku, tedy jinde nebude fungovat, jinde nelze vyzkoušet. Klíčová je přítomnost {{#property:P625}} („zeměpisné souřadnice“). Tato vlastnost navíc musí mít pro daný článek o místě vyplněná data: Např. Beringen má na Wikidatech položku wikidata:Q242407, tam má stránka uvedené i své mezijazykové odkazy. Musí tam však také mít vyplněnou vlastnost se souřadnicemi.

Funguje pouze pro místopisné články, stránky z hlavního jmenného prostoru Wikipedie. Jiné stránky své geosouřadnice mít nastavené nemívají.

Přesnost výpočtu

Počítá vzdálenosti 2D bodů ve 3D prostoru na aproximovaném kuloplošném povrchu Zeměkoule.

Výsledná spočítaná vzdálenost je ovlivněna nedokonalostí údaje o nadmořské výšce: ta totiž není zohledňována. Počítá se ve 2D, jen ze dvou vstupních číselných údajů pro každý z obou porovnávaných geografických bodů. Jde tedy i idealizovaný případ, výsledek je ovlivněn rozdílem skutečnou pozicí bodu na povrchu Země a jeho výšce oproti ve výpočtu použitému údaji o velikosti poloměru Země.

Výpočet zohledňuje kulovitost Země: nejde jen o pouhou aproximaci na rovinnou plochu, ba ani na válcovou plochu, ale skutečně o povrch koule. Výsledky tedy budou dostatečně přesné i při větších vzdálenostech, kdy už se kulovitá zakřivenost reálně projeví: Počítá se s ní. Spočítaný výsledek pak není délkou tělesové tětivy, nýbrž povrchového oblouku.

Výsledný efekt - zatřiďování

Automaticky řadí, podle případu, do různých kategorií:

Související šablony

Související články