Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého

katedra Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KSA) je vědecké pracoviště sdružující a v současné době nabízející studium několika společenskovědních oborů a to jak na úrovni bakalářské, magisterské a doktorské. V roce 1971 byla na filozofické fakultě založena Katedra aplikované sociologie pod vedením doc. Karla Vítka.[1] V roce 1990 byla katedra zrušena, stejně jako katedry výchovy a vzdělávání dospělých a teorie a organizace kulturní práce, místo nich byla nově založena Katedra sociologie a andragogiky, jejímž prvním vedoucím se stal doc. Vladimír Jochmann. Studium sociologie a andragogiky bylo v roce 2009 doplněno o kulturní antropologii, v roce 2016 o religionistiku a v roce 2019 o migrační studia. Do roku 2019 byl vedoucím katedry prof. Dušan Lužný, který na Univerzitu Palackého v Olomouci přešel v roce 2010 (ale již v roce 2001 se zde habilitoval).[2] Od roku 2020 je vedoucím katedry doc. Miroslav Dopita (vedoucí oboru andragogika).

OboryEditovat

Prezenční studiumEditovat

 • Andragogika (Bc. dvouoborové studium, navazující Mgr. dvouoborové studium a Ph.D. studijní program)
 • Kulturní antropologie (Bc. jedno/dvouoborové studium, navazující Mgr. dvouoborové studium a Ph.D. studijní program)
 • Migrační studia (Bc. dvouoborové studium)
 • Religionistika (Bc. dvouoborové studium)
 • Sociologie (Bc. dvouoborové studium, navazující Mgr. dvouoborové studium a Ph.D. studijní program)

Kombinované studiumEditovat

 • Andragogika (navazující Mgr. jednooborové studium a Ph.D. studijní program)
 • Andragogika v profilaci na personální management (Bc. jednooborové studium)
 • Kulturní antropologie (Ph.D. studijní program)
 • Migrační studia (Bc. jednooborové studium)
 • Řízení vzdělávacích institucí (Bc. studium)
 • Sociální práce (Bc. jednooborové studium)
 • Sociologie (Ph.D. studijní program)

Členové katedryEditovat

ProfesořiEditovat

DocentiEditovat

 • Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (vedoucí katedry; garant/vedoucí oboru andragogika)
 • Doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. (zástupkyně vedoucího katedry; garantka/vedoucí oboru sociologie)
 • Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D. (garant/vedoucí oboru religionistika)
 • Doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. (garantka doktorského studia kulturní antropologie)
 • Doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. (vědecký tajemník)
 • Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
 • Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (garantka doktorského studia sociologie)
 • Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. (koordinátor internacionalizace; garant/vedoucí oboru migrační studia)

Odborní asistentiEditovat

 • Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.
 • Mgr. Vít Dočekal, Ph.D. (tajemník katedry)
 • Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
 • Mgr. David Fiedor, Ph.D.
 • PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
 • PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Martin Lux, PhD.
 • Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D. (garantka/vedoucí oboru kulturní antropologie)
 • RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
 • PhDr.Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
 • Mgr.Bc. Klára Tesaříková Čermáková
 • Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
 • Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.
 • PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Veselský, Ph.D. (koordinátor internacionalizace)

OstatníEditovat

 • Lucie Podstatová (asistentka katedry)
 • Mgr. Radana Merzová, Ph.D. (asistentka katedry - kombinované studium)

Součásti katedryEditovat

Laboratoř sociálněvědních výzkumů (LSVV)Editovat

Laboratoř sociálněvědních výzkumů (LSVV)[3] je univerzitním pracovištěm se zaměřením na základní i aplikovaný výzkum. Jako součást Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje expertní šetření zejména v oblasti lidských zdrojů a práce s nimi.

Do činnosti LSVV jsou zapojováni studenti Univerzity Palackého v Olomouci.

LSVV nabízí odborné konzultace a zpracování výzkumů s využitím moderních výzkumných metod.

Zřízení tohoto výzkumného pracoviště je jedním z výstupů projektu "Laboratoř sociálně-vědních výzkumů – inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu práce" (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0126), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Galerie sociální fotografieEditovat

Galerie sociální fotografie[4] Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá výstavy fotografií tematicky orientovaných podle zaměření pracoviště.

Fotografie témat ze sociologické, andragogické a kulturně antropologické oblasti spoluutvářejí obraz sociálních věd pěstovaných na katedře.

ReferenceEditovat

 1. KOUDELKA, Ferdinand. "Česká sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci v letech 1962–1970". Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2004, roč. 40, čís. 5, s. 623–630. Dostupné online. 
 2. NEŠPOR, Zdeněk R. "Palackého univerzita v Olomouci". In Slovník institucionálního zázemí české sociologie [online]. Praha: Scriptorium, 2017. Dostupné online. 
 3. Laboratoř sociálněvědních výzkumů. Katedra sociologie a andragogiky a kulturní antropologie [online]. [cit. 2022-02-17]. Dostupné online. 
 4. Galerie sociální fotografie. Katedra sociologie a andragogiky a kulturní antropologie [online]. [cit. 2022-02-17]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat