Katarakt (typ vodopádu)

typ vodopádu

Katarakt je původně řecký výraz (καταρράκτης) pro peřeje ve vodních tocích.

Šestý nilský katarakt

V současné době se výraz katarakt používá pro označení nízkého stupňovitého vodopádu případně souvislého peřejnatého úseku řeky s velmi vysokým spádem. Ve vodáckém názvosloví je katarakt mezistupněm mezi peřejí a vodopádem, často na mezi sjízdnosti.

Nejznámějšími jsou katarakty na řece Nilu.