Kapciózní otázka

klamavá otázka předpokládající nepotvrzenou skutečnost, u soudu je zakázána
(přesměrováno z Kapciózní otázky)

Kapciózní otázka je taková otázka, která je klamavá, úskočná a předstírající nepravdivé skutečnosti.

V soudním řízení jde v rámci dokazování o otázku nepřípustnou, nelze vyslýchanému účastníkovi nebo svědkovi předstírat skutečnosti, které jsou nepravdivé či které zatím nejsou potvrzeny. Vyslýchaný by byl sváděn k odpovědi, kterou si vyslýchající přeje a tím by se snížila důkazní hodnota získané výpovědi. Kromě toho by byla snížena i autorita soudu. Kapciózní otázky jsou v rozporu se zákonem[1][2] a jejich použití tak může vést až k neuznání jimi získaného důkazu.[3]

Reference

editovat
  1. § 92 odst. 3 a § 101 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
  2. § 126 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  3. Jan Musil, Vladimír Kratochvíl, Pavel Šámal a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. C. H. Beck, 2007, s. 426–427

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat