Kaštanozem

půdní typ

Kaštanozem je půda suchých stepí, subtropických oblastí a Středomoří. Tyto půdy jsou blízce příbuzné černozemím, od kterých se odlišují mělčeji vyvinutým svrchním (A) horizontem půdy světlejší barvy, od té je odvozen i jejich název, a půdní profil vykazuje výraznější akumulaci sekundárních karbonátů. Nejvhodnějšími substráty pro vznik kaštanozemí jsou spraše a jim podobné sedimenty.

Kaštanozemě jsou potenciálně velmi úrodné půdy, pro vyšší výnosy však vyžadují zavlažování, při kterém bývají náchylné k sekundárnímu zasolení.[1]

V Českém klasifikačním systému není tento půdní typ rozlišen.[2]

ReferenceEditovat

  1. IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.
  2. NĚMEČEK, Jan; ROHOŠKOVÁ, Marcela; MACKŮ, Jaromír; VOKOUN, Jiří; VAVŘÍČEK, Dušan; NOVÁK, Pavel. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. 95 s.