Křidélka

prvek křídla na letadle umožňující klonění

Křidélko nebo balanční křidélko (anglicky aileron) je "otáčivě zavěšená plocha na odtokové části křídla, umístěna co nejdále od podélné osy letadla. Zabezpečuje zejména příčnou řiditelnost a jejím primárním účinkem při vychýlení je klonění letadla. "[1]

Letadlo klonící se pomocí křidélek
Otáčení Jaku-52 za pomoci křidélek

Historie editovat

Jak uvádí historik C.H. Gibbs-Smith ve své knize z roku 1966 The Invention of the Aeroplane 1799-1909, "už v roce 1868 si Angličan Matthew Piers Watt Boulton patentoval systém příčného (horizontálního) řízení letu, který byl později nazván křidélky".

Bratři Wilbur a Orville Wrightové však byli prvními, kteří od roku 1902 úspěšně využívali takový systém na pilotovaných kluzácích a od roku 1904 na letadlech s vlastním pohonem (prvním byl Flyer II). Tento poměrně složitý systém byl nazýván "wing warping" ("zkroucení křídel"). Když se křídlo zkroutilo, mělo větší vztlak a ten dokázal zvednout křídlo do vzduchu. Ovládání se provádělo kroucením konců křídel pomocí drátů, které držel pilot a jejich potažením mohl naklonit křídlo a zatočit do levé nebo do pravé strany.

Francouzský experimentátor Robert Esnault-Pelterie posunul v roce 1904 tento koncept dále, když místo systému zkroucení křídel použil tzv. ailerons (francouzsky malá křídla). V jeho konstrukčním návrhu byly dvě takového plochy umístěné mezi dvojici křídel před jejich náběžnou hranou. "Zkroucení křídel, upřednostňované bratry Wrightovými a používané na našich letadlech, poskytuje dost dobré výsledky pro udržení příčné rovnováhy, ale...může, podle našeho názoru způsobit nadměrné namáhání drátů, a proto se bojíme poruch...které se nemohou vyskytnout při obyčejném pevném systému....Proto jsme se rozhodli upustit od zkroucení křídel.... na ovládání boční rovnováhy....jsme v přední části použili dvě nezávislá horizontální kormidla "řekl v lednu 1905 Esnault-Pelterie ve svém proslovu v Aéro-Club de France.[2]

Typy křidélek editovat

  • Štěrbinové křidélko (anglicky Slot aileron, Slot-lip aileron) - takové, které ke zvětšení účinnosti při své výchylce záměrně vytváří štěrbinu.
  • Diferencované křidélko (anglicky Differential aileron) - takové, jehož výchylka směrem nahoru je větší než směrem dolů. Vedle zabezpečení příčné řiditelnosti letadla zmenšuje jeho klonivě-zatáčivý ( "záporný zatáčivý") moment.
  • Friseho křidélko (anglicky Frise aileron) - křidélko se specificky tvarovaným nosem zavěšené tak, že při jeho výchylce dolů je nos skrytý v obrysu křídla a při výchylce nahoru nos vystupuje z obrysu křídla. Kromě funkce stejné s diferencovaným křidélkem působí také jako aerodynamické odlehčení sil v příčném řízení.
  • Plovoucí křidélko (anglicky Wingtip aileron, Moving tip aileron) - tvořené celým otočným koncem křídla.
  • Vnější křidélko (anglicky External aileron) - takové, které je umístěno mimo půdorysného obrysu křídla a zpravidla se nachází pod křídlem.[3]

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Krídelko na slovenské Wikipedii.

  1. NEDELKA, Milan, a kol. Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava: Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7. S. 151. 
  2. Oldies and Oddity: Where Do Ailerons Come From?
  3. NEDELKA, Milan, a kol. Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava: Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7. S. 151. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat