Jedoma je označení používané 1. pro specifický typ krajiny, 2. pro druh permafrostu 3. pro plochu mezi ostatními krajinnými segmenty permafrostu

A - bývalé termokrasové jezero s tvořící se polygonální půdou, B - pingo, C - jedoma.

KrajinaEditovat

Jedoma je typ krajiny, který je tvořena ledovcovými pláněmi a kopci s mělkými proláklinami.[1] Jedoma se obvykle tvoří v nížinách nebo na úsecích země se zvlněnými kopci, kde jsou přítomny ledové klínové polygonální sítě, ve stabilních reliéfních útvarech s akumulačními zónami se špatným odvodněním, silně chladnými a suchými kontinentálními klimatickými zónami, což má za následek řídký vegetační kryt a intenzivní periglaciální procesy zvětrávání.[2]

PermafrostEditovat

Jedoma je permafrost s vysokým obsahem biomasy z období pleistocénu.[3] Takový permafrost je bohatý na organický uhlík, který tvoří asi 2 % jeho hmotnosti. Obsah ledu v tomto permafrostu je 50–90 %.[4]

Množství uhlíku zachyceného v tomto typu permafrostu je mnohem větší, než se původně předpokládalo, a může dosahovat výše 210 až 450 Gt uhlíku, Rozmrazující jedomy jsou významným zdrojem atmosférického metanu (asi 4 Tg CH4 ročně). Na konci poslední doby ledové, na přechodu z pleistocénu do holocénu, mohlo rozmrazování jedom v kombinaci s činností výsledných termokrasových jezer způsobit 33% až 87% nárůst koncentrace atmosférického metanu.[5]

RozšířeníEditovat

Jedoma v současnosti zaujímá plochu více než jeden milion kilometrů čtverečních od severovýchodní Sibiře po Aljašku a Kanadu a v mnoha regionech je tlustá desítky metrů. Během posledního ledovcového maxima, kdy byla globální hladina moře o 120 m níže než dnes, pokrývala podobná ložiska podstatná území odkrytých severovýchodních euroasijských kontinentálních šelfů.

ReferenceEditovat

  1. S. V. Tomirdiaro, Evolution of lowland landspapes in Northeastern Asia during late Quaternary time.
  2. STRAUSS, Jens; SCHIRRMEISTER, Lutz; GROSSE, Guido. Deep Yedoma permafrost: A synthesis of depositional characteristics and carbon vulnerability. Earth-Science Reviews. 2017-09-01, roč. 172, s. 75–86. Dostupné online [cit. 2022-01-27]. ISSN 0012-8252. DOI 10.1016/j.earscirev.2017.07.007. (anglicky) 
  3. yedoma | National Snow and Ice Data Center. nsidc.org [online]. [cit. 2022-01-27]. Dostupné online. 
  4. WALTER, K. M.; ZIMOV, S. A.; CHANTON, J. P. Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming. Nature. 2006-09, roč. 443, čís. 7107, s. 71–75. Dostupné online [cit. 2022-01-27]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature05040. (anglicky) 
  5. WALTER, K. M.; EDWARDS, M. E.; GROSSE, G. Thermokarst Lakes as a Source of Atmospheric CH4 During the Last Deglaciation. Science. 2007-10-26. Dostupné online [cit. 2022-01-27]. DOI 10.1126/science.1142924. (EN)