Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví je název pro účetní systém, který zachycuje účetní případy na jednom účtu a jehož cílem je podat přehled o příjmech a výdajích, o majetku a pohybu hospodářských prostředků. Současnou definici tohoto pojmu upravuje zákon 563/1991 Sb., v aktuálním znění dle zákona 609/2020 Sb. a 33/2020 Sb. který je účinný od 1. ledna 2021.

Jednoduché účetnictví mohou vést pouze tyto účetní jednotky: spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve, honební společenstva, atd.[1]

Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví musí splňovat tyto podmínky:[2]

  • nejsou plátci DPH,
  • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
  • hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

Přívlastek jednoduché znamená, že se účetní případy nezachycují na dvou účtech, jako je tomu v účetnictví. Jednoduché účetnictví je založené na peněžní bázi. To znamená, že se nesledují výnosy a náklady, ale výdaje a příjmy. Nevýhody tohoto účetního systému jsou nesystémovost a neucelený kontrolní systém.

V jednoduchém účetnictví se používají tyto účetní knihy:

HistorieEditovat

Do konce roku 2003 označoval termín jednoduché účetnictví to, k čemu slouží dnešní daňová evidence, tedy systém účtování pro fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou.

ReferenceEditovat

  1. Jednoduché účetnictví od roku 2016 znovu v zákoně - Portál POHODA. portal.pohoda.cz [online]. [cit. 2018-10-05]. Dostupné online. 
  2. INTERACTIVE, ESMEDIA. DUNA a jednoduché účetnictví | Účetní blog | Ekonomický software DUNA. www.duna.cz [online]. [cit. 2018-10-05]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat