JavaBeans

JavaBeans jsou třídy v programovacím jazyku Java, které se nějak pojmenují a k instancím těchto tříd se přistupuje pomocí těchto referencí. Nicméně, aby takovýto mechanismus mohl vůbec fungovat, musí programátor dodržet několik málo konvencí, které zavedl Sun Microsystems Inc.

ÚvodEditovat

JavaBeans se většinou používají k programování Webových aplikací nebo Java Enterprise Aplikací (Enterprise Java Beans). Enterprise beans dodržují stejné konvence, ale konfigurace je mnohem složitější. Instance JavaBeans jsou kumulovány v kontejneru (Web Container, Tomcat), ze kterého je dotazujeme pomocí předem definované reference. Výhodou může být, že dotyčný Bean je naprogramován již někým před Vámi a je Vám poskytnut k užívání - např. bean schopný odesílat e-maily apod.

Konvence Java BeanEditovat

K vlastnostem instance třídy JavaBeanu se přistupuje POUZE prostřednictvím setterů a getterů. Názvy pochází z pojmenování metod. Je-li ve třídě vlastnost (property) s názvem prop a hodnotou uloženou v privátní datové položce prop, potom se k ní přistupuje pomocí metod public TypPromenné getProp() a public void setProp(nová_hodnota). V případě proměnných booleovského typu (boolean) je možné (ne nutné) namísto getteru implementovat is metodu, tj. public boolean isProp(). Tyto metody se rozpoznávají a volají na beanu až při běhu programu - tedy není neobvyklé se dočkat výjimky, že požadovaná property nebyla nalezena.

PraxeEditovat

V případě, že se rozhodnete programovat s použitím technologie JavaServer Pages, definujete si reference na beany přímo v každém JSP souboru. V případě JavaServer Faces se deklarují odkazy na beany globálně pro celou Webovou aplikaci v souboru WEB-INF/faces-config.xml

Externí odkazyEditovat